Tu poți da o definiție decentă a cuvântului?

Eu zic că nu poți. Zic că o definiție decentă a cuvântului nu s-a dat până în momentul de față. De la primele simboluri, la celebrele heroglife și de-a lungul timpului în dezvoltarea alfabetului unui popor, a cuvintelor și a structurilor filologice, literare, nu s-au dat definiții decente cu privire la cuvânt. Odată dezvoltate structurile de cuvinte și odată cu ele semnul lor, s-a căzut într-o analiză exclusivă a sistemelor lor, s-a căzut într-un studiu de cerc închis al disciplinei cuvântului.

Și este o treabă esențială. Să dai o definiție cuvântului, cuvintelor cu ajutorul cărora evoluția umanității a fost posibilă, cu ajutorul cărora cam tot ceea ce înseamnă tehnic, științific sau artistic în zilele noastre s-a descoperit. Există un infinit de structuri explicative de categoristiri în funcție de diverse proprietăți ale cuvintelor, de regulamente și structuri de uz al acestora, însă o definiție decentă a cuvântului sau a cuvintelor zic eu că nu a fost formulată.

Simbol, literă, cuvânt, sens, structură, conținut

Nu voi încerca, cum probabil vei încerca tu, să creez o nouă structură de categorisire cu ajutorul cărora să dau această definiție decentă a cuvântului. Numai când te gândești la mulțimea de emoții umane ce la vreo 4000 de ani de cultură scrisă pot fi comunicate și reprezentate în scris. Procesul de a da nume, de a crea o compoziție literară cu ajutorul căreia să fie identificat ceva din natura, zic că se poate constitui într-o componentă a acestei definiții.

Dar nu cred că oferă Acea definiție decentă.

Sensuri și conținut

Dacă faci abstracție de termenul cuvânt și privești conținutul printr-un amalgam de sensuri împachetate într-un unic sens sau în direcția unui sens mai amplu, mai cuprinzător și mai diversificat, îmi pun întrebarea dacă, în realitate, tot ceea ce numim în perioada asta content, fie că e marketing, fie că e presă sau un alt conținut, este un cuvânt complex, format din litere. Privește, spre exemplu, acest text și analizează-l ca fiind un singur cuvânt/simbol/sens/informație.

Un titlu ce reflectă textul, cuvântul format din articol, din sute de cuvinte. Și-n acest fel nu văd vreo diferență între un conținut text, unul fotografic sau în format video. Iar această libertate a sensului ce răzbate prin diversele forme de reprezentare a lui, dar și prin diferitele forme de a-l prezenta, poate reprezenta un indiciu cu privire la inexistența unei definiții decente a ceea ce înseamnă cuvânt.

Cuvânt sau sens

Este și reprezentare grafică, dar este și sens. Sens și variațiuni ale acestuia în varii condiții. Sensurile, prin dezvoltarea disciplinelor lingvistice, a căpătat structurări ce uneori îmi pare că au rolul de a pierde esențialul și imaginea de ansamblu, de a pierde însăși esența studiului cuvântului și a structurilor sale. Îmi pare că, înt-un fel ciudat, deviază atenția de la cuvinte atrăgând atenția asupra organizării acestora, a structurilor lexicale.

Fără o conștientizare a tuturor acestor structuri și organizări, evident, nu pot fi construite compoziții de texte. Însă structuri și organizări pot fi create într-un infinit de forme, iar odată cu asta și compozițiile de cuvinte, complexe, în baza noilor structuri. Și aici mi se pare că se află un nou hint cu privire la ceea ce nu există sau cel puțin eu nu știu să existe: o definiție decentă a cuvântului.

 

Publicat de SAMUEL Caraliu

Founder și manager al Mediawrite (prima agenție content digital din .ro) de peste 10 ani. Om cu experiență în 100+ proiecte content marketing. Consultant digital marketing. Avocat în Baroul București. Judecător în timpul liber.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *